معرفی جامعه شناسی پزشکی

جامعه شناسی به دو شکل مختلف میتواند به سلامت و بیماری ربط پیدا کند. از یک سو، دیدگاه های جامعه شناختی میتوانند در خصوص تجربه سلامت و بیماری، پرکندگی اجتماعی آنها و موسسات مرتبط به کار گرفته شوند. از این لحاظ، جامعه شناسی پزشکی میتواند به عنوان یک رویکرد کاربردی برای درک و ارتقا سلامت توسط درمانگران مطالعه شود.

از سوی دیگر، مطالعه ی جامعه شناختی سلامت، بیماری و موسسات درمانی میتواند در کنار تجزیه و تحلیل  سایر موارد به عنوان ابزاری برای شناخت جامعه باشد. بنابراین جامعه شناسی پزشکی یک حوزه معطوف به نظریه است که برای شناخت دگرگونی های وسیع اجتماعی و هم چنین تبادلات رایج در موقعیت های روزمره به کار گرفته میشود، چرا که این موارد در قالب سلامت و بیماری نیز خود را نشان میدهند.

این دو جنبه از جامعه شناسی پزشکی (medical sociology) در عبارات «جامعه شناسی در پزشکی» (sociology in medicine) و «جامعه شناسی از طریق پزشکی» (sociology of medicine) متمایز میشوند. 

این ویژگی ها موجب میشوند جامعه شناسی پزشکی یک حوزه جالب و هیجان انگیز، و پرثمر برای جامعه شناسان و هم چنین درمانگران باشد.

منبع (ترجمه توسط نویسنده وبلاگ):

GABE, J., BURY, M. & ELSTON, M. A. (2005) Key concepts in medical sociology, London, Sage Publications Ltd.

ییبی

  
نویسنده : دکتر پوریا صرامی ; ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/٢۳