فرهنگ و بهداشت روان

لباسی آراسته با رنگهایی شاد، لبی خندان ، میل کردن خوراکی هایی لذیذ و گوارا!

اینها چی اند؟!

بودن موارد بالا دلیل نبود افسردگی و یا شاید هم  از بین برنده خلق پایین باشند. اما نکته این جاست که در فرهنگ های مختلف معانی خاصی به آنها متصل شده است که ممکن است انجام دادن آنها را محدود و یا برعکس ترویج نماید. 

با توجه به شیوع بالای افسردگی در ایران، این موضوع، یعنی بررسی معنای رفتارهای مرتبط با خلق بالا و پایین از نظر مردم، میتواند یک تحقیق مفید در زمینه جامعه شناسی پزشکی باشد. روش تحقیق بهتر است کیفی باشد و میشود روشهای جالبی برای جمع آوری اطلاعات طراحی کرد.

/ 2 نظر / 28 بازدید
از زندگی

سلام آقای دکتر صرامی عزيز دانستن معرف هايی که نبود افسردگی را تداعی می کنند برايم جالب بود. همانطور که شما توصيه کرديد خوب است تفاوتهای فرهنگی در تشخيص معرف ها لحاظ شود و به نظرم جذابيت زيادی هم دارد. مدتی از خواندن وبلاگ ارزشمند شما به دليل مشکلات وبلاگی ام عقب مانده بودم. با آرزوی موفقيت

پوريا

سلام بله مدتی بود که ما از خواندن وبلاگ شما محروم بوديم. خوشحالم که دوباره فعال شده است.